Logga in

Vett & etikett

Cykelsporten ökar hela tiden inte minst mountainbike och MTB Täby växer för varje år.

Detta gör också att cykel och cyklister nämns i fler och fler sammanhang, ibland inte positivt. MTB Täby främjar dialog och har ståndpunkten att olika intressegrupper kan samsas i skog och mark utan problem om man bara är ödmjuk och visar hänsyn mot varandra.

Av det skälet är klubben t ex representerade sedan ett halvår tillbaka på Täby kommuns "Ridstigsmöten" för att på så sätt skapa en bättre dialog med kommunens ryttarrepresentanter.

Styrelsen har under året arbetat fram en "Vett & etikett" som kan fungera som vägledning för hur vi bör agera i möten med andra nyttjare. Vi hoppas att den kan hjälpa till att skapa en bättre syn på cyklister och att vi kan bidra till att alla kan uppleva naturen på de sätt de önskar.

Till artikeln
Vett & etikett